Det kan søkes midler til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nye etableringer og bosetting i kommunen.

Midlene tildeles i henhold til gjeldende vedtekter.

Benytt eget søknadsskjema

Søknadsfrist :  23. april 2019