Følg utviklingen på varsom.no - varsel for Ofoten og Salten

Her finnes også informasjon om hvordan man skal forstå et snøskredvarsel, og hva de ulike faregradene betyr.