Prøven gjennomføres følgende dager:

Norsk skriftlig: onsdag 29.mai
Norsk muntlig: mandag 3.juni
Samfunnskunnskapsprøven tirsdag 4.juni
 

Frist

Frist for påmelding er 24.05.2019

Kontakt

Ta kontakt med Sander Ediassen dersom du vil melde deg på en eller flere av prøvene.
Ring tlf. 904 78 377 eller skriv epost til sander.ediassen@hamaroy.kommune.no 

 
Mer informasjon om prøvene finner du på nettsiden: https://www.kompetansenorge.no/