Vannvakten informerer om at det jobbes med å lokalisere lekkasjone. Arbeidet med planlegging og avdekking er forventet ferdig over helgen. Det planlegges å få reparert lekkasje mandag 27.5.19.

Vi beklager de ulempene dette medfører for abonnentene! Det vil bli sendt ut informasjon når vi vet tidspunkt for arbeidet, og når det vil bli nødvendig med vannavstenging.

Abonnentene er varslet via sms.