Målet er å gi de eldre ekstra livskvalitet i sommer. For eksempel som lesepartner, samtalepartner, gå-tur og andre oppgaver for og med eldre. Ungdommene skal være en ekstra ressurs, og som kan være med på å heve livskvaliteten til pasientene ved sykehjemmet. I tillegg er målet å gi unge mellom 15-18 år meningsfull jobb i sommer.

Arbeidstid blir 3- 4 t. daglig mandag-fredag.

Lønn og ansettelse i hht gjeldende tariff, lov- og avtaleverk

For nærmere informasjon kan avdelingslederne Ronny Nergård eller Cathrine Nedregård kontaktes på tlf: 90602758 / 48175411

Kort skriftlig søknad med informasjon om deg selv sendes elektronisk til: ronny.nergard@hamaroy.kommune.no

Tiltaket gjøre i samarbeid med Nordland fylkeskommune.