Statens Vegvesen har varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for vegstrekningen Kvannelva til Ulvsvåg. Samtidig er planprogram lagt ut til offentlig ettersyn, med høringsfrist 10.08.2019. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ombygging av E6 over Ulvsvågskaret. Reguleringen skal også ta hensyn til nærings- og boligarealer og kollektivholdeplass i Ulvsvåg. For mer informasjon om prosjektet. Se vegvesen.no/Europaveg/e6ulvsvagskaret

Klikk her for planprogrammet

I forbindelse med oppstartvarsel og høring av forslag til planprogram for reguleringsplan for E6 Ulvsvågskaret holder Statens vegvesen et informasjonsmøte på Ulvsvåg grendehus, torsdag neste uke. Møtet er åpent for alle. 

Tid: torsdag 20. juni kl. 18.00 

Sted: Ulvsvåg grendehus.  

Vel møtt! 

 

Nyhetsartikler om prosjektet på: 

Hamarøy kommune

Statens vegvesen 

Avisa Nordland