Hamarøy kommune har inngått avtale med Hamsunsenteret om å være turistinformasjon for Hamarøy.  Avtalen gjelder i første omgang ut 2019.

Vi er svært fornøyde med denne avtalen, slik at besøkende og turister blir godt ivaretatt i Hamarøy.

Dersom bedrifter eller andre har informasjon som bør videreformidles via turistinformasjonen, er kontakten:
Nordis Tennes, Hamsunsenteret
epost: nordis.tennes@nordlandsmuseet.no
Telefon 75503450