Bakgrunnen er at fredag 14. juni gikk det et stein -og jordras i Sørkil, som førte til skader på kraftledninger og langvarig strømbrudd.

Hamarøy kommune og NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) har hatt dialog og samarbeidet for å få et godt grunnlag for vurdering av rasfaren. Rasområdet er filmet med drone og foto for å få et best mulig grunnlag for vurdering. Kommunen har også kartlagt rasroten på detaljerte kart slik at NVE kan danne seg et bilde av situasjonen. 

NVE sier i sin vurdering at det ikke er umiddelbar fare for nye skred videre nordover mot bebyggelsen. Det er meldt noe nedbør fra fredag 21. juni, men ikke i slike mengder at det tilsier betydelig økning i skredfaren. NVE vil komme på befaring i rasområdet mandag 24. juni 2019, sammen med Hamarøy kommune.

Området er avsperret, og er skiltet med STOPP RASOMRÅDE slik at folk ikke går inn på nærliggende stier i området.

Hamarøy kommune anmoder om at ingen beveger seg inn i rasområdet.