Støttekontaktens hovedoppgave vil, i samarbeid med tjenestemottaker, være å finne frem til og bidra til ulike aktiviteter som kan hjelpe brukeren til en meningsfull fritid. Støttekontakt er et oppdragsforhold, antall timer og form kan endres ved behov.

Hvem kan bli støttekontakt.

  • En positiv og engasjert person over 18 år
  • Du har tid til å gi noe av deg selv til andre
  • Du er stabil og holder avtaler
  • Du kan avse noen timer i uken til noen som trenger deg
  • En fordel med førerkort kl. B

Det kreves i utgangspunktet ingen spesiell utdannelse eller kompetanse for å bli støttekontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesser for å jobbe med mennesker og respekt for andre. Vi søker deg som har tid og ønske om å bidra positivt i forhold til mennesker som trenger det. Politiattest må framvises.

 

For nærmere opplysninger

Ta kontakt dersom du kan tenke deg å være støttekontakt. Det er en morsom og viktig jobb, samtidig som du får nyttig arbeidserfaring.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Rakel Braaten, avd.leder Hjemmetjenesten

rakel.braaten@hamaroy.kommune.no

Tlf: 948 70 178