Tid:  15.august, kl. 18.00- 20.00

Sted: Æventyrsalen på Hamsunsenteret, Vestfjordveien 1464

Program:

  • Velkommen; presentasjon av de ansvarlige for tiltak og plan
  • Innledning; planprosess, roller og forholdet til annet lovverk
  • Informasjon om tiltaket
  • Presentasjon av planprogrammet
  • Status på arbeidet/fremdrift
  • Spørsmål og svar