1. STENG HOVEDKRAN når vannavstenging er varslet. Dette er et viktig tiltak for å unngå/redusere luft i rørene. Ikke åpne kran igjen før en stund etter at stengingen er avsluttet, slik at rørene fylles godt opp med vann igjen. Å stenge hovedkran vil også kunne redusere problemer med grumset vann og luft i rørene etter åpning.
  2. Unngå å ha åpne kraner under vannavstengingen, da dette drar inn luft i rørene inne i husene når vannet forsvinner.
  3.  Etter hovedkran er åpnet igjen:  Åpne en kran på KALDT VANN. Ikke bruk varmt vann før vannet er rent og fritt for luft igjen. Dette fordi det da vil komme både grums og luft inn i varmtvanntanker som kan gjøre skade.
  4. Unngå bruk av vannkrevende apparater før vannet er tilbake som normalt igjen. Dette for å unngå luft og grums i feks. oppvaskmaskin, vaskemaskin ol.