Nytt fra skoleåret 2019/2020 er at Hamarøy kommune har overtatt driftsansvaret for Drag skole, i forbindelse med at Hamarøy og Tysfjords vestside danner ny kommune sammen fra 1.1.2020. Her følger informasjon om oppstarten fra den enkelte skole:

Drag skole

Skolestart ved Drag skole er 19.august klokken 08.30.

Velkommen

Ájluovta skåvlå jahke álggá bårggemáno 19. biejve kl. 08.30.

Buorisboahtem.
 

Hamarøy sentralskole

Skolen starter mandag 19. august til vanlig tid, kl 08.25 og har ordinær skoledag fra første dag.
Det vil si at 1.-3. klasse slutter kl 10.55, mens alle andre går til kl 14.10.

Skolefritidsordningen (SFO):
Det nye SFO-året starter opp mandag 12.august.  Alle nye og gamle sfo-elever er hjertelig velkommen.

SFO-ansatte har planleggingsdag fredag 16.august, da er SFO stengt.

Vi ber dere være ekstra oppmerksom på at skolebussen ikke starter å gå før skolestart, dvs 19.august.

 

Innhavet oppvekstsenter

Mandag 19. august møter elevene på Innhavet oppvekstsenter kl. 08.25.
Elevene ønskes velkommen, klassene presenteres og kontaktlærere og lærere og sier litt om hva som skjer resten av dagen og litt om skoleåret.
Første dag er kort dag for alle, og elevene er ferdige kl. 10.55.