Ta kontakt med viltforvaltningen ved Hans Tore Bakkeli mobil 915 89 810, dersom du observerer skabbrev.

Reveskabb forårsakes av midden Sarcoptes scabei, som borer seg inn i skinnet på reven og legger egg. Etter hvert vil pelsen falle av enkelte steder, og reven får det typiske flekkete utseende til en skabbrev. Slike dyr får unormal atferd. De søker seg gjerne mot bebyggelse.

Mer om rødrev og reveskabb på artsdatabanken (ekstern lenke)