Scenekunst i Nordland representerer Nordland fylkeskommunes engasjement innenfor scenekunst, og arbeider for å utvikle teater, dans og musikkteater i Nordland. Sceneinstruktørordningen er en del av dette, og sammen med kommunene i Indre og Nordre Salten, Ytre Salten, Vesterålen, Vest-Lofoten, Indre og ytre Helgeland og Sør-Helgeland, tilbys det hjelp fra profesjonell sceneinstruktør.

For VÅRSESONG 2020 er søknadsfristen 1. DESEMBER 2019.

Søknadsskjema kan lastes ned her og sendes pr epost til sceneinstruktøren i gjeldende region.

Tjenesten sceneinstruktørene tilbyr dekker bl.a:

• Iscenesettelse (regi og instruksjon)

• Tekst- og dramaturgihjelp

• Konseptutvikling og konsulenthjelp

For ytterligere informasjon, gå inn på www.nfk.no/scenekunst-i-nordland-ny eller på Facebook.