Om Nord-Salten barnevernstjeneste

Kommunene Tysfjord og Hamarøy etablerte felles barnevernstjeneste fra 1.1.2012. Tysfjord kommune administrerer denne tjenesten. 

Barnevernstjenesten holder til på Drag, i nye lokaler ved gammelskolen.

 

Telefontid

Telefontid er mandag-fredag kl. 12.00- 14.00. Saksbehandlere som er ute på reise vil kunne være tilgjengelig utenom disse tidsrommene.

Mandag og tirsdag kan også merkantil kontaktes på telefon 91 18 39 41. Beskjed vil da bli formidlet til saksbehandlerne.

Felles akuttberedskap for kommunene Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord vest: 469 55 776

Akuttberedskapen gjelder utenom ordinær arbeidstid kl. 07:45 – 15:15

 
Saksbehandlere finner du i telefonlisten her

Nyttige linker