Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Basisteam for barn og unge i Hamarøy

Basisteam for barn og unge (BBU) er et tverrfaglig team som søker og henter informasjon om barn som har det vanskelig, og som drøfter og vurderer tiltak. Forebyggende, intervenerende og rehabiliterende.

 

Teamet kan bestå av representanter fra følgende enheter:

 • Oppvekst (skole og barnehage)
 • Familie- og helse (helsestasjon, psykisk helse, barn og unge)
 • Barnevern (Nord-Salten Barnevern)
 • HIS
 • NAV
 • Frivilligsentralen
 • Frisklivssentralen

Basisteamet har ingen beslutningsmyndighet, kun veiledende funksjon i forhold til enhetene som gjør sine enkeltvedtak.

Dersom du ønsker at dine utfordringer skal drøftes i basisteamet, kan du ta kontakt med en du kjenner i barnehagen, skolen, helsestasjonen, barnevernet eller NAV.

Dersom foreldre gir samtykke kan enkeltsaker tas opp og drøftes i basisteamet. Foreldre kan også etter avtale møte i basisteamet i forhold til sin sak.

Ved behov for bistand fra BBU kontakt:

 • Din barnehage, skole eller helsestasjon
 • Nord-Salten Barnevern, tlf. 954 45 931
 • Hamarøy internasjonale senter (HIS), tlf. 995 03 684
 • NAV Hamarøy, tlf. 55 55 33 33
 • Frivilligsentralen, tlf. 957 20 012
 • Tysfjord kommune, tlf. 75 77 55 00
 • Hamarøy kommune, tlf. 75 76 50 00
Publisert | Oppdatert 06. november 2019

Skjema