Fakta om koronaviruset

Det viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Fakta om coronaviruset (FHI).

Generell informasjon om koronavirus på flere språk og kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

Filmer med generell informasjon om koronavirus (flere språk)

Filmer med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (flere språk)

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Symptomer på covid-19

Symptomer på covid-19 kan være:

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Hodepine
 • Slapphet
 • Nedsatt lukt- eller smaksans
 • Muskelverk

I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Er du usikker på om du har symptomer på koronasykdom, bør du teste deg.

Smittsomhet og inkubasjonstid

Koronavirus smitter først og fremst gjennom dråpesmitte, ved direkte kontakt og ved indirekte kontakt. Dråper kommer ut gjennom munn og nese når en person som er smittet hoster, nyser, snakker eller synger.

Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta, eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet. Ved direkte kontakt overfører en syk person viruset til en frisk person for eksempel via håndhilsning. Ved indirekte kontakt har en syk person virus på hendene og tar for eksempel på et dørhåndtak som en frisk person så tar på.

Du kan smitte andre når du holder på å bli syk og er helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at du er mest smittsom en til to dager før du får symptomer. Smittesporing gjøres derfor fra 48 timer før du ble syk.

Inkubasjonstid

Fra du blir smittet til du får symptomer på korona tar det vanligvis 4-5 dager. Innen 10 dager har de aller fleste som har blitt smittet utviklet symptomer.

Sykdomsforløp

Sykdomsforløpet kan variere mye fra person til person. Vaksinerte som blir syke ser ut til å ha mildere symptomer enn ikke-vaksinerte. De typiske forløpene er:

 • Mildt forløp (dette gjelder for de aller fleste syke, om lag åtte av ti): Symptomene går over i løpet av én til to uker, og det er sjeldent behov for behandling i helsetjenesten.
 • Moderat forløp: Etter fire til sju dager med milde symptomer får noen lungebetennelse med tung pust, forverring av hoste og stigende feber. Dersom du opplever tung pust, bør du kontakte lege. En del vil ha behov for innleggelse i sykehus.
 • Alvorlig forløp: Noen få vil ha behov for intensivbehandling. Symptomene vil da ofte vare i tre til seks uker. Dødsfall forekommer hos noen av dem som blir alvorlig syke.

Risikofaktorer

De viktigste risikofaktorer for alvorlig sykdomsforløp av covid-19 er:

Unge mennesker uten risikofaktorer kan også få et alvorlig sykdomsforløp, men sannsynligheten er liten.

Behov for helsehjelp

Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

Covid-19, forkjølelse, influensa eller allergi?

Både covid-19 og influensa er luftveisinfeksjoner, forårsaket av virus. Symptomene på covid-19 er veldig like symptomene på influensa og det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Får du symptomer på luftveisinfeksjon, bør du derfor teste deg for koronavirus.

Symptomene på allergi, kan i noen tilfeller være ganske like symptomene på covid-19. Dette kan for eksempel være tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne, og hos noen symptomer som ligner astma. Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som covid-19 kan.

FHI har laget informasjon om hva du bør gjøre med nyoppståtte luftveissymptomer.

Hvordan forebygge smitte

Dette kan du gjøre for å forebygge smitte:

 • Hold avstand til andre.
 • Host inn i et papirlommetørkle eller i albuekroken.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, eller bruk et desinfeksjonsmiddel som inneholder alkohol.
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming.

Behandling av covid-19

Det finnes ingen spesifikk behandling som kan kurere sykdommen. 

Hvem bør teste seg?

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte.

Alle som tester positivt på korona skal i isolasjon. Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Nærkontakt

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med koronviruset mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene. Dersom personen som er bekreftet smittet med koronaviruset ikke utvikler symptomer gjøres smittesporingen fra prøvetidspunktet

OG

 • kontakten har vært under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
 • direkte fysisk kontakt

ELLER 

 • direkte kontakt med sekret.