Fakta om koronaviruset

Det nye viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Fakta om coronaviruset.

Lurer du på om du skal i hjemmekarantene? Les mer her.

Generell informasjon om koronavirus på flere språk og kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

Litt, mye eller helt avstand - informasjonsark på ulike språk.

Filmer med generell informasjon om koronavirus (flere språk)

Filmer med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (flere språk)

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Inkubasjonstid og symptomer

Smitteoverføringen skjer når man holder på å bli syk og helt i starten av sykdomsforløpet. Det er gode holdepunkter for at smittsomheten er relativ høy en til to dager før man får symptomer. Smittesporingen gjøres derfor fra 48 timer før sykdomsdebuten.

Det er svært få som blir syke senere enn 8-9 dager etter at de ble utsatt for smitte. Derfor er karantenetiden satt til 10 døgn.

Symptomene ligner de man ser ved forkjølelse og influensa:

 • Feber, sår hals og hoste.
 • Noen utvikler lungebetennelse med pustevansker

De som blir syke, får vanligvis først vondt i halsen, forkjølelse og lett hoste i tillegg til sykdomsfølelse og muskelsmerter. Noen får diare, men det er ikke vanlig. Nedsatt smaks- og luktesans kan også være et symptom.

Symptomene kan være milde hos mange, særlig hos barn. Hvis du er usikker, kontakt fastlegen.

Kan koronavirus smitte fra personer uten symptomer?

Den viktigste smitten skjer når personer har symptomer, men det er også mulig med smitte rett før man får symptomer.

Hva gjør jeg hvis jeg tror jeg er smittet?

 • Hvis du er syk, hold deg hjemme.

 • Alle som kan være smittet (vært nærkontakt eller reist i røde land/områder siste 10 dager) eller har forkjølelsesliknende symptomer bør teste seg. Ring 477 66 557 eller legevakt 116 117 og avtall tidspunkt for testing. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først. Åpningstid for koronatelefon: ukedager 09:00 - 12:00 og 13:00 - 15:00.

 • Hvis du er syk og trenger legehjelp, eller har behov for individuell helserådgivning, kontakt fastlege på telefon eller elektronisk.

 • Har du behov for akutt helsehjelp og ikke kommer i kontakt med fastlegen, ring 116 117.

 • Ved livstruende sykdom eller skade, ring 113.

 • Dersom du er i karantene og utvikler symptomer, skal du teste deg. Les på hjemmesiden til kommunen du oppholder deg i for informasjon om gjennomføring av testing.

Forskjellen mellom symptomene på koronavirus og pollenallergi

Mange nordmenn er plaget med pollenallergi i vårmånedene, og symptomene kan være ganske like symptomer på koronavirus, slik som tett eller rennende nese, nysing, rennende eller kløende øyne og hos noen astmatisk besvær.

Pollenallergi gir derimot ikke vondt i halsen, kroppsverk eller feber slik som koronavirus kan.

Typiske symptomer ved covid-19, forkjølelse og allergi finner du her.

Nærkontakt

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomerne, har hatt:

 • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
 • direkte fysisk kontakt, eller
 • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer).

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvem bør testes for koronavirus?

Folkehelseinstituttet anbefaler at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19 får anledning til å teste seg. Følgende bør testes:

 • Alle med symptomer på covid-19, inkludert alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.
 • Alle som har vært utsatt for smitte, enten som nærkontakt til en person som har covid-19 eller som kommer til Norge fra røde land/områder de siste 10 dagene.*
 • Andre grupper etter vurdering av lege.
 • Alle som selv mistenker at de er smittet av koronaviruset.

Ring legekontor 75 76 50 80 eller legevakt 116 117. Ikke møt opp hos lege/legevakt uten å ringe først.

Ta Helsenorges Koronasjekk for å finne ut om du bør testes. Korona-testing er gratis.

Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke har vært utsatt for smitte, må positiv test bekreftes av ny test.

For beboere i sykehjem anbefaler Folkehelseinstituttet at det er lav terskel for å mistenke covid-19.

Vi skal begrense smittesituasjonen i Norge. Derfor er det viktig å teste alle med symptomer, isolere syke og spore opp andre smittede og sette folk i karantene etter gjeldende kriterier.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge etter kriterier satt av Folkehelseinstituttet, som vurderer og oppdaterer disse fortløpende.


*Barn har en mindre rolle i smittespredning av covid-19 enn voksne. Derfor er testing av barn i barnehage- og barneskolealder uten symptomer av mindre betydning. Barn uten symptomer kan likevel testes etter ønske og i samråd med foreldre og foresatte.

Når du venter på prøvesvar

Som hovedregel må du som venter på prøvesvar holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger.

Ved negativt prøvesvar kan du gå tilbake til jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du tester deg uten at covid-19 sykdom mistenkes (det vil si at du ikke har symptomer, ikke har vært nærkontakt, ikke vært i et rødt land), behøver du ikke å holde deg hjemme til prøvesvar foreligger. Dette kan for eksempel gjelde de som får krav om å teste seg før de får reise inn i andre land eller besøke institusjoner.

For flere detaljer om testing, les mer hos FHI.

Mens du venter på prøvesvar, trenger ikke dine nærmeste å være i karantene, men de oppfordres til å følge med på egne symptomer. Dersom du tester positivt, skal du i isolasjon og dine nærkontakter havner da i karantene. Personene dette gjelder for, får beskjed om det.

Prøvesvar på helsenorge.no

Du får prøvesvar på din covid-19 test her på helsenorge.no så snart testprøven er analysert og besvart (normalt en til to dager etter at du har tatt test). Prøvesvar fra alle laboratorier i Norge vil være tilgjengelig.

Rengjøring hjemme og offentlig

Det er usikkert hvor lenge viruset kan leve på overflater. Det vil variere med overflate, temperatur, sollys og luftfuktighet. Fordi virus kan finnes på overflater er håndvask det viktigste tiltaket.

Helsedirektoratet har oppfordret kollektivselskaper til å sette i gang ekstra rengjøring av T-banevogner, busser, trikker osv. Helsedirektoratet oppfordrer også til ekstra rengjøring på områder med stor publikumstrafikk.

Les mer her.