Fakta om koronaviruset

Det viruset er et koronavirus (coronavirus) og har etterhvert fått navnet SARS-CoV-2 som kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Fakta om coronaviruset.

Generell informasjon om koronavirus på flere språk og kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk.

Filmer med generell informasjon om koronavirus (flere språk)

Filmer med informasjon om hjemmekarantene og isolasjon (flere språk)

Se også animasjonsfilmer på flere språk fra TV2. Filmene er kvalitetssikret av Folkehelseinstituttet.

Inkubasjonstid og symptomer

Inkubasjonstid

Inkubasjonstiden er tiden fra man blir smittet til man får symptomer på sykdom. Inkubasjonstiden er vanligvis 4-5 dager. Basert på oppdaterte tall, vil 98-99,9% av smittede utvikle symptomer innen 10 dager, men noen få vil kunne utvikle symptomer senere.

Symptomer på koronavirus

Symptomer på koronavirus kan være feber, hoste, tung pust, hodepine, slapphet, nedsatt lukt- eller smaksans og muskelverk. I noen tilfeller kan også sår hals, rennende eller tett nese og nysing være symptomer.

Du bør holde deg hjemme og teste deg når du får symptomer på korona, også dersom du er fullvaksinert.

Korona, forkjølelse eller influensa?

Symptomene på korona er veldig like symptomene på influensa og en vanlig forkjølelse. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er hva. Derfor bør du uansett teste deg for covid-19 når du får symptomer på luftveisinfeksjon.

Barn som får symptomer

Barn som kun er snørrete, har tett nese eller kroniske luftveissymptomer, trenger ikke holde seg hjemme. Barn som får symptomer på korona, bør være hjemme fra barnehage/barneskole frem til de er i bedring, og det bør vurderes om de skal testes. De kan dra til barnehage/barneskole dersom de fremdeles har noen milde symptomer, som rennende nese eller lett hoste.
Se flytskjema hos FHI

Når kan ungdom og voksne dra tilbake på jobb/skole?

Ungdom og voksne bør ha en negativ koronatest før de vender tilbake til skole eller jobb. Dersom symptomene kraftige og du er veldig syk, bør du bli hjemme til allmenntilstanden er god og du har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende medisiner..

Ved milde symptomer som forsvinner helt etter én dag, kan du dra tilbake til skole eller jobb. Se flytskjema hos FHI

Nærkontakt

Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene. Dersom du er nærkontakt, blir du kontaktet gjennom smittesporing og får beskjed om hva som gjelder for deg.

Du blir definert som nærkontakt hvis du, innen 48 timer før personen med bekreftet smitte fikk de første symptomerne, har hatt:

  • mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter, eller
  • direkte fysisk kontakt, eller
  • direkte kontakt med sekreter (for eksempel spytt, snørr og tårer).

Dersom personen med bekreftet smitte ikke har symptomer, gjelder det innen 48 timer før den positive testen ble tatt.

Hvem bør testes for koronavirus?

Alle bør teste seg og holde seg hjemme dersom en får symptomer på korona. Dette gjelder også for vaksinerte.

Smittekarantene, testregime og nærkontakter

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære som har hatt nærkontakt med en person som er smittet av koronaviruset skal i smittekarantene i 7 døgn. Nærkontakten må ha skjedd mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer på covid-19, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke hadde symptomer.

Se mer om testing for nærkontakter her.

I situasjoner med store, uoversiktlige utbrudd kan jevnlig testing brukes. Dette blir avgjort og organisert av kommunen.

Alle som tester positivt på korona skal i isolasjon. Se hvilke regler som gjelder for isolasjon her.

Testing ved innreise til Norge

Alle reisende skal som hovedregel ta en koronatest ved ankomst til landet. Er du fullvaksinert eller har hatt covid-19 siste seks månedene og kan dokumentere det med et gyldig koronasertifikat, trenger du ikke teste deg ved ankomst.

Les mer om testing ved innreise.

Testing av barn

Testing av barn kan vurderes i samråd med foresatt, for eksempel dersom barnet får symptomer på korona, eller har hatt nærkontakt med en som er smittet. I kommuner med høy smitte, kan det være aktuelt å masseteste barn og ungdom.  Les mer om testing av nærkontakter.

Når du venter på prøvesvar

Som hovedregel må du som venter på prøvesvar holde deg hjemme til negativt prøvesvar foreligger.

Ved negativt prøvesvar kan du gå tilbake til jobb/skole når du er i god allmenntilstand (det vil si at du føler deg frisk og feberfri), selv om du fortsatt har enkelte symptomer på luftveisinfeksjon.

Dersom du har mulighet å logge deg inn på Helsenorge, får du prøvesvar på din koronatest her så snart testprøven er analysert og besvart.

Har du ikke mulighet å logge deg inn på helsenorge.no, får du kun prøvesvar dersom du tester positivt. Det kan være at enkelte laboratorier har egne løsninger for å se prøvesvaret på andre måter enn på helsenorge.no, det vil du da få beskjed om.

Dersom du tester positivt, blir du oppringt av kommunen og du blir satt i isolasjon. Se hva som gjelder for dine nærkontakter her.