Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Helse og velferd

Her kan du lese Plan for helse og omsorg, med beskrivelse av dagens organisering, samt forslag for fremtiden.

Aktuelt

Psykisk helse Tryg

Pårørendeutvalg helse og omsorg

Pårørende til brukere og pasienter av helsetjenester i kommunen, herunder tjenester gitt av hjemmetjenesten, miljøtjenesten, psykiske helse eller inst...
Fra venstre: helsesykepleier Mallin Andreassen, ledende helsesykepleier Aid Olsen, kommuneoverlege Elisabeth Richter.

Influensavaksinering 2021

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen risikogrupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Influensa kan blant annet føre til alvorli...