Kurt Fossvik har tidligere vært konstituert som rådmann, og har som kommunalleder og assisterende kommunedirektør jobbet tett med strategisk ledergruppe. Han er av den grunn godt kjent med kommunens virksomhet.

Frist til å sende inn søknad til stilling som kommunedirektør i Hábmer - Hamarøy er 20. mars.