Svangerskapskontroll

Gravide i Hamarøy henvises til Tysfjord kommune for svangerskapskontroll. Timebestilling kan avtales med jordmor Karen Ellen Mølderup mobil 99 36 39 24.

Vakttjeneste

Vakttjeneste jordmor formidles gjennom legevakt 116117 hvis det skulle være behov. Legevakten har oversikt over hvem som har vakt.

Øyeblikkelig hjelp

Ved behov for øyeblikkelig ring 113.