Britt Kristoffersen

Britt Kristoffersen (Sp) - Suohkanoajvve - ordfører

Født i 1981, bor på Presteid.

Er opptatt av

- åpenhet og god informasjon slik at innbyggere kan følge med og påvirke

- at kvinner og ungdom skal synes, høres og delta der beslutninger tas

- god service til både små og store aktører, private og profesjonelle

- ei positiv utvikling for alle bygdene, der jeg tenker at oppskriften er god styring av kommuneøkonomien, framsnakking og bolystprosjekt, godt næringsarbeid, og ikke minst samarbeid, raushet og tålmodighet med hverandre i oppbyggingen av en ny kommune.

Elin Eidsvik

Elin Eidsvik (Ap) - varaordfører

Født i 1964, bor på Oppeid. Rektor på Knut Hamsun videregående skole/Nordland fylkeskommune.

Min visjon for den nye kommunen er at alle innbyggere skal kjenne tilhørighet i Hamarøy, og at kommunen skal gi gode, likeverdige tjenester til alle som trenger det. Jeg har stor tro på de mulighetene den nye kommunen har når det gjelder samfunnsutvikling, næringsutvikling og kulturutvikling. Her er det stort potensiale.

Leif Harald Olsen

Leif Harald Olsen (Sp)

Født i 1952, bor på Storjord. Styreleder på Storjord Montessoriskole.

Jeg er sterkt engasjert i kommunepolitikk, og brenner for at det skal være fint å bo i en distriktskommune som nye Hamarøy. Det er i distriktene vi skaper verdier, og det er her vi har ressursene, høster av naturen og bruker naturen til rekreasjon og opplevelser.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen (Sp)

Født i 1969, bor på Storjord. Driver gårdsbruk med sau og ammeku, maskinentreprenør, butikk og veikro og begravelsesbyrå.

Jeg er opptatt av å ta i bruk hele kommunen på en bærekraftig måte for å sikre bosetting og arbeidsplasser i årene som kommer. Er også opptatt av at nye Hamarøy skal tilby gode helsetjenester, oppvekstvilkår for barn og unge, og et økt fokus på næringslivet slik at vi får vekst i hele kommunen.

Johanne Ellingsen

Johanne Ellingsen (Sp)

Født i 1947, bor på Drag. Har jobbet i helsetjenesten med ulike oppgaver.

Mine politiske interesser er miljø, natur og helse. Vil arbeide for en likeverdig og samordnet helse og omsorgstjeneste for befolkningen i Nye Hamarøy.

Heidi Birgitta Andersen

Heidi Birgitta Andersen (Sp)

Født i 1966, bor på Ájluokta/Drag. Jobber i Árran mánájgárdde/barnehage.

Hábmera suohkan/Hamarøy kommune er en kommune med sunn økonomi som folk i alle aldre vil bo i og flytte til. Likeverdighet, tillit og respekt for mangfold gir innbyggerne bolyst og trivsel.  

Are Strand

Are Strand (Sp)

Født i 1968, bor i Egerdalen. Er fesker.

En god kommune for alle. Bruke de naturgitte fortrinn vi har til fellesskapets beste, uten å ødelegge for framtidige generasjoner.

Asbjørn Ellingsen

​Asbjørn Ellingsen (Frp)

Født i 1972, bor på Drag. Jobber på The Quartz Corp.

Visjon for den nye kommunen: stolt og sterk.

Heidi Kalvåg

Heidi Kalvåg (H)

Født i 1975. Bosatt på Drag. Jobber som styrer i Drag barnehage.

En bærekraftig kommune som er positiv og rustet for framtida. En kommune som ser innbyggere og ikke bare systemer.

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (H)

Født i 1955, bor på Drag. Selvstendig næringsdrivende.

 

Jan-Folke Sandnes

Jan-Folke Sandnes (H)

Født i 1956, bosted – Innhavet. Freelancer.

Jeg vil arbeide for et inkluderende samfunn - hvor den enkelte gis muligheter til å greie seg selv. Jeg ønsker meg en næringsvennlig kommune og en "ja"-kommune hvor en gir muligheter og ikke setter begrensninger.

Lars Filip Paulsen

Lars Filip Paulsen (H)

Født i 1979, bor på Drag. Jobber på Hamarøy kommune.

Bidra til bosetting og verdiskaping gjennom å føre en politikk som stimulerer til vekst og investeringer i privat sektor. Gjennom kunnskap og kompetanse vil jeg også bidra til utvikling av samiskspråklige tjenester.

Tommy Kristensen

Tommy Kristensen (Ap)

Født i 1967. Bor på Drag. Jobber på The Quartz Corp.

 

Ann Irene Sæter

Ann Irene Sæter (Ap)

Født i 1958, bor på Storjord. Jobber som seksjonssjef for høyere utdanning og forskning i Sametinget.

Jeg ønsker å bidra til at den nye kommunen skal bli et godt og trygt sted å bo for alle. Kommunen blir en del av samisk språkforvaltningsområde, den nye kommunen får flere ansvarsfelt enn i dag.

Terje Øien

Terje Øien (Ap)

Født i 1954, bor på Oppeid. Jobber som lærer i ungdomsskolen på Oppeid.

Min visjon er at folk i Nye Hamarøy kommune skal føle fellesskap på tvers av bygdene og at samfunnet skal få en positiv utvikling.

Miriam Paulsen

Miriam Paulsen (V)

Født i 1980, bor på Drag. Arbeider som ambulansearbeider og daglig leder for bedriftshelsetjenesten HMS Nord-Salten.

Jeg brenner for eldreomsorg og psykisk helse, samt at lulesamisk språk og kultur skal bli en naturlig del av nye Hamarøy.

Tone Ellingsen

Tone Ellingsen (SV)

Født i 1973, bor på Drag. Jobber på Hamarøy kommune.

Hamarøy skal være en samlende kommune, der vi sammen arbeider for at kommunen er god å bo i for alle.