Kommunehuset

Kommunehuset/administrasjon
Åpningstider 08:00 - 15:30
Telefon 75 76 50 00
Servicekontoret 941 32 515
E-post postmottak@hamaroy.kommune.no

Postadresse: Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarøy

Faktura

Faktura til Hamarøy kommune sendes ved elektronisk oversendelse:

    - via EHF (id: org nr 970 542 507)
    - alternativt på epost til: faktura@hamaroy.kommune.no


Kommunenr. 1849

Organisasjonsnr. 970542507