Kontrollutvalg for perioden 2019 - 2023

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
May Valle, medlem
Asbjørn Ellingsen, medlem
Solveig Hirsch, medlem

Salten kontrollutvalgsservice

Salten kontrollutvalgsservice er sekretariat for alle kontrollutvalgene i Salten.
Kontaktinfo:
Salten kontrollutvalgsservice
v/Lars Hansen
Postboks 54
8138 Inndyr
Tlf: 470 37 452
E-post: lars.hansen@salten.no 

Møteinnkallinger og protokoller

Salten kontrollutvalgservice legger ut møteinnkallinger og protokoller på sin nettside.