Tilskuddsportalen er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter. Hamarøy kommune abonnerer på tjenesten og den er gratis for alle lokale lag og foreninger. Portalen er åpen og vi håper at mange vil ta den i bruk før kurset. 

Anne-Grethe de Geus fra Tilskuddsportalen holder et digitalt kurs for oss og snakker om:

  • Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
  • Tips til bedre søknadsskriving
  • Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Kurset blir avholdt digitalt, men det vil også arrangeres et møtested på Hamarøy internasjonale senter, da det kan være nyttig og ta kurset sammen med andre. 

Gjeldende smittevernregler følges. God avstand, rene hender og de som er syke holder seg hjemme. 

Alle er velkommen!

Påmelding innen 22. januar her.