Skutvik/Rørvik

Ledige boligtomter i Skutvik/Rørvik (jpg)

3D-kart (link)

Boligfelt B2

Tomtenr: T4, T12, T13, T14, T15

Boligfelt B5

Tomtenr: T4

Boligfelt B6

Tomtenr: T11, T12

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Rørvik (link)

Oppeid

Ledige boligtomter på Oppeid/Herseth (jpg)

3D-kart (link)

Boligfelt B10

Tomtnr: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Boligfelt B11

Tomtenr: 1, 2, 3, 4 ,5 

Boligfelt B12

Tomtenr: 7

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Hersethskogen (link)

Presteid

Ledige boligtomter på Presteid (jpg)

3D-kart (link)

Boligfelt B5

Tomtnr. 3

Boligfelt B7

Tomtnr. 1, 2 

Boligfelt B8

Tomtnr. 6

Boligfelt B13

Tomtnr. 1, 2 

Gjeldende reguleringsplan - Presteid (link)

Ulvsvåg

Ledige boligtomter i Ulvsvåg (jpg)

3D-kart (link)

Boligfelt B11

Tomtnr. 1

Boligfelt B15

Tomtnr. 4, 8 

Boligfelt B16

Tomtnr. 1, 3, 4 

Boligfelt B23

Tomtnr. 2, 3 

Gjeldende reguleringsplan - Regulering for Ulvsvåg (link)

Innhavet

Ledige boligtomter på Innhavet (jpg)

3D-kart (link)

Boligfelt B13

Tomtnr. 1, 2

Boligfelt B14

Tomtnr. 1, 2 

Boligfelt B15 

Tomtnr. 1, 2, 3, 4, 5

Boligfelt B16

Tomtnr. 1, 3, 4

Gjeldende reguleringsplan - Innhavet II (link)

Tildeling av tomt

Tomtene som er merket som "ledig" er byggeklare, det vil si at det er tilrettelagt for tilknytning til vei, vann og avløp. Kommunen har også flere boligtomter hvor infrastrukturen ikke er på plass. Kjøper må da selv bekoste dette. 

Søknad om tildeling av tomt (pdf)

Betingelser for tildeling av tomt (pdf)

Gebyrregulativ (link)

Tomtepris (link)