Rammevilkår for messer og markedsdager er Covid-19 forskriften § 13 og veiledning fra Folkehelseinstituttet. Se her.

 1. I god tid for arrangementet må det derfor utarbeides en plan for hvordan arrangementet trygt kan gjennomføres. Planen forelegges til ettersyn for tilsynsmyndigheten senest 2 uker før oppstart.
 2. Det bør følge med en skisse/en plantegning over arrangementsområdet.
 3. Planen må tilpasses de lokale forhold på stedet. Sjekkliste nedenfor er hjelpemiddel under utarbeidelsen av planen.

Sjekkliste:

 • Alle besøkende registreres med navn, kontaktopplysninger (adresse/telefonnummer) og klokkeslett. Arrangør må angi hvordan dette følges opp. Opplysningene oppbevares 14 dager for mulig smittesporing.
 • Boder og aktiviteter må samles på et avgrenset og avsperret område.
 • Det må være vakter som kontrollerer innganger og utganger, herunder at det er kontroll på antall samtidig besøkende til enhver tid slik at maksimaltallet ikke overskrides.
 • Kunder må ha lett tilgang til nødvendig hånddesinfeksjon/håndvask og må oppfordres til å desinfisere hendene både ved inngang og ved utgang.
 • Det skal være god plass mellom boder og stands slik at folk kan holde min 1 meter avstand. Om nødvendig benyttes avstandsmarkeringer i bakken/gulvet.
 • Det må tilrettelegges for at folk også kan holde 1 meter avstand i køer, f.eks i påvente av å slippe inn.
 • Det må være gode, tydelige oppslag om de generelle smittevernreglene.
 • Det bør oppfordres til elektroniske betalingsløsninger.
 • Ha rutiner for jevnlig renhold av utsatte kontaktpunkt, tilpasset antall besøkende.
 • Strenge hygienerutiner for servering av matvarer. Mat og drikke må serveres porsjonsvis, og ikke noen form for selvbetjening av uemballert mat.
 • Arrangementer med skjenkebevilling skal ha bordservering.
 • Det må sørges for tilstrekkelig toalettfasiliteter, samt ettersyn og renhold av disse. 

Planen sendes på høring til: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS, Stormyrveien 25, 8008 Bodø, E-post: post@hmts.no

 

Tekst: Helse- og miljøtilsyn Salten IKS