Om Miljøtjenesten

Oppgavene er mangfoldige, og spenner over det meste av dagliglivets aktiviteter. Vi driver både med oppfølging og opplæring. Vi henvender oss i hovedsak til personer med ulike funksjonshemminger, som utviklingshemming, alvorlige psykiske eller fysiske funksjonshemminger etc.

Hvordan tildeles tjenesten?

Man tildeles tjenester etter søknad. Tjenestene er gratis.

Ansatte i Miljøtjenesten

I miljøtjenesten har vi vernepleier, sosionom, sykepleier, helsefagarbeider. I tillegg kan man tildeles støttekontakt eller personlig assistent.