Kontakte NAV

NAV Kontaktsenter er åpent 08.00 – 15.30 alle ukedager.

 

Åpningstider - personlig frammøte

Mottaket i NAV Hamarøy har åpent tirsdag og torsdag 10.00 – 14.00 dersom du møter uten avtale. Personer med avtale blir hentet i døra på avtalt tidspunkt.

 

Om NAV

De fleste, både privatpersoner og bedrifter, vil gjennom http://www.nav.no/ finne svar på sine spørsmål om bistand og ytelser fra NAV. Flere og flere ytelser blir mulig å søke elektronisk uten å måtte oppsøke NAV kontoret. Dersom du ikke finner fram eller trenger veiledning vil du få god hjelp av NAV kontaktsenter på telefon 55 55 33 33. Spørsmål om pensjon 55 55 33 34. For arbeidsgivere eller lege 55 55 33 36. Kontaktsenteret har åpent alle ukedager 08.00 – 15.30.

Dersom du trenger mer omfattende bistand fra NAV for å komme i arbeid eller har behov for økonomisk råd/veiledning og eller økonomisk bidrag i en vanskelig livssituasjon blir du henvist til ditt lokale NAV kontor. Dette gjelder også dersom du er i en akutt situasjon og trenger krisehjelp økonomi/bolig. Du finner bostøttekalkulator og kan søke elektronisk om bostøtte på https://www.husbanken.no/. Trenger du veiledning kontakter du oss på 55 55 33 33.

NAV Hamarøy forvalter tjenester og ytelser etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, for nærmere informasjon se https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester

Her finnes søknadsskjema med veileder.

Postsadresse: NAV, Helsesenteret, 8294 Hamarøy