Åpningstider

Åpningstider og evenetuelle avvik publiseres på nettsiden til hovedbiblioteket.
Åpningstider og eventuelle avvik publiseres på nettsiden til filialen. 

Plan for bibliotektjenesten i Hamarøy i 2020

Utgangspunktet for folkebibliotekdrift i de to kommunene, Tysfjord og Hamarøy, er ulikt, og det første året i ny kommune vil brukes til å finne nye modeller for drift av gode bibliotektjenester for alle i kommunen.

Hovedbiblioteket er på Oppeid, og er samlokalisert med Knut Hamsun videregående skolebibliotek. Det er et kombinasjonsbibliotek der både folkebibliotekbrukere og skolens elever og ansatte får gode, tilpassede tjenester. Hovedbiblioteket er også skolebibliotek for Oppeid skole og er med å skape leselyst for grunnskolens elever.

Drag filial skal i 2020 etablere seg som folkebibliotekfilial i nye Hamarøy med særlig ansvar for lulesamisk språk og litteraturformidling, samarbeide om skolebibliotektjenester med Drag skole og bli en møteplass i lokalsamfunnet.

I 2020 er det planlagt med to årsverk i Hamarøy bibliotek. Et årsverk på hovedbiblioteket – fordelt på biblioteksjef Mari Hopland i 80% stilling og bibliotek-vikar Anne Tømmerdal i 20% stilling, og et årsverk på Drag filial, med Rune Knutsen fra bokbussen i 100% stilling. Knut Hamsun videregående skole har et årsverk i sitt bibliotek, så skolebibliotekleder Päivi Alanen er også å finne på Hamarøy bibliotek.

Nye biblioteksystem

Vi jobber med å slå sammen bok-katalogene og lånerregisteret fra de to kommunene. Det vil være noen feil, noen lånere blir registrert dobbelt og noen er ikke lenger registrert i det hele tatt, og det samme med bøkene. Vi må derfor bruke en del tid i vår til å rydde både i bokhyllene og i datasystemene. 

Søk og utlån

For å finne ut hvilke bøker som finnes i bibliotekene, har vi et for å søke i hvilke bøker vi har på hovedbiblioteket og et for søk i Drag filial. Ved å logge inn med lånenummer og pinkode kan du reservere bøker fra begge bibliotek.

Begge bibliotek tar imot fjernlånsbestillinger. Fjernlån kan du bestille selv på bibsok.no eller spørre oss om i bibliotekene, på epost eller telefon.

Utlånsbetingelsene er normalt 4 uker for bøker og 2 uker for film. Lån kan fornyes. 

Boksamlingene

Hovedbiblioteket og filialen vil utfylle hverandre, og vi sender bøker fram og tilbake mellom filialene når de blir etterspurt. Begge bibliotek skal ha gode samlinger for barn og ungdom og voksne med aktuell skjønnlitteratur og lulesamisk litteratur. Hovedbiblioteket vil ha en større samling av fagbøker, inkludert Hamsunsamling og magasin, mens Drag filial vil få en mindre fagboksamling. For øvrig støtter vi oss på det nasjonale fjernlånssamarbeidet og bibsok.no for å skaffe våre brukere det dere ønsker.