Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no

Ordførers uke

Uke 48/2019 (25.11. - 01.12.)

Mandag 
08:00 - 11:00  Hjemmekontor, Innhavet
11:30 - 16:00  Deltakelse i minnemarkering - Bauta for grenseloser, Musken
18:00 - 21:00  Folkemøte - Cermaq, Hamarøy Hotell, Innhavet
 
Tirsdag
09:00 - 12:00  Kontor, kommunehuset - Oppeid
12:00 - 12:30  Statusmøte - næring, kommunehuset, møterom Polden
12:30 - 13:15  Kontor, kommunehuset - Oppeid
14:00 - 17:00  Prosjektmøte - "Anna Makkvatn", Hamarøy Hotell, Innhavet
 
Onsdag
09:00 - 15:00 Kontor, kommunehuset - Oppeid
                    
Torsdag
10:00 - 15:30  Kommunestyremøte - (nye) Hamarøy, Hamarøy internasjonale senter, Oppeid
 
Fredag
08:00 - 15:30  Hjemmekontor, Innhavet
 
Søndag
hele dagen     Forberedelser/møte - Nordland Fylkesting, Bodø