Ordførers oppgaver

JanFolkeSandnes1_200x300.jpg
Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen.

Varaordfører

May ValleMay Valle (født 1.april 1951) er varaordfører i Hamarøy kommune for Venstre.
Hun ble valgt som varaordfører ved kommunevalget 2015 for perioden 2015-2019. May Valle har tidligere vært ordfører i Hamarøy i perioden 1995-2003. Hun er i tillegg fylkestingspolitiker. 
Kontaktinfo: 
Telefon: 977 39 636 
Epost: mayval@vgs.nfk.no

Ordførers uke

Uke 42/2019 (14.10. - 20.10.)

Mandag 
08:00 - 09:30  Hjemmekontor, Innhavet
10:00 - 13:00  Privat - branntilsyn i bolig
14:00 - 17:00  Kontor, kommunehuset
19:00 - 21:00  Nordland Teater - "Narvik", Hamsunsenteret, Presteid

Tirsdag
09:00 - 12:00  Kontor, kommunehuset
12:00 -            Reise - møte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo
 
Onsdag
                       Møte Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Oslo
 
Torsdag
09:00 - 12:00  Kontor, kommunehuset    
 
Fredag
09:00 - 09:30  Valgstyre - Hamarøy kommune, Skogheim - Oppeid
09:30 - 15:30  Fellesnemnda Hamarøy/Tysfjord PSU, Skogheim - Oppeid
 
Søndag
12:00 - 18:00  TV-aksjonen - CARE