Lovverk

Rådet arbeid styres av to lovverk:

  • Lov om kommunale eldreråd
  • Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne