Hva reiselivsbedrifter kan gjøre for å holde hjulene i gang

Kan holde åpent

 • Serveringssteder med og uten matservering
 • Hoteller, overnattingssteder, hytteutleie, camping osv. 
 • Opplevelsesbedrifter
 • Fornøyelsesparker, lekeland og lignende
 • Spillehaller, bingo osv.
 • Følgende aktiviteter i vann:

- skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør
- rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør
- annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen

Må fortsatt holde stengt

 • Spaanlegg, hotellbasseng, badeland og lignende.
 • Treningssenter. 

Hvilke regler gjelder for serveringssteder?

 • Serveringssteder "skal sørge for at besøkende og personell kan holde en meters avstand", jf. Covid-19 forskriften § 14a.
 • Serveringssteder som har skjenkebevilling skal ha sitteplasser og bordservering, jf. Covid-19 forskriften § 14a. 
 • Det kan være opp til 20 personer i en gruppe/ rundt bordet, jfr. endring i gruppeanbefalingen fra myndighetene 7. mai. 
 • Folkehelseinstituttet definerer nærkontakt som å være mindre enn 2 meter fra hverandre i 15 minutter eller mer. Sett i sammenheng med forskriftsbestemmelsen, tolker vi dette slik at man kan passere hverandre og for eksempel servere ved bordene, så lenge man overholder 1-meterskravet mesteparten av tiden.
 • De generelle retningslinjene fra Helsedirektoratet anbefaler at man holder minst 1-2 meter avstand til hverandre.

Hvilke andre nasjonale smitteverntiltak gjelder for vår bransje?

 • Ikke servering fra buffet, jf. Smittevern ved koronaforskriften § 14a.
 • Garderober i idrettshaller skal holde stengt. 
 • Generelt krav om god hygiene og godt renhold. Det må utarbeides særskilte rutiner for hvordan smittevern skal ivaretas, og man må sørge for at rutiner etterleves.

Mer tips og råd fra NHO Reiseliv finner du her.

NHO Reiseliv har utarbeidet bransjespesifikke veiledere og bransjenormer for håndtering av smittevern under koronautbruddet

Last ned bransjenormen:

 

Få svar

Har du spørsmål om blant annet smittevernregler for reiselivsbedrifter, tap, erstatning, avbestilling og force majeure, lærlinger, lønnsplikt og redusert behov, les mer her.

Råd til bedrifter

Se svar fra NHOs jurister om blant annet sykemeldinger, permittering, karantene.

Mer informasjon finner du på NHO Reiseliv sin side.