Torsdager på biblioteket

31.oktober kl18.00 - 20.00. 

Anne Kalstad Mikkelsen forteller om sitt arbeid i Sannhets- og forsoningskommisjonen. Hvordan og hvorfor gransker kommisjonen fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner?

Foredrag og samtale.

Gratis. Enkel servering. 

Mer informasjon om Sannets- og forsoningskommisjonen. 

Torsdager på biblioteket 31.oktober (1).png