Temaer som vil bli presentert og diskutert:

  • Sesongplaner sommer 2021 fra reiselivsaktørene selv.
  • Hamarøy næringsforenings prosjekt "Opplev Hamarøy".
  • Behov og muligheter for turistinformasjon sommeren 2021 og fremover.
  • Hovedprosjekt "Destinasjonsutvikling Hamarøy": veien videre.
  • Muligheter gjennom Visit Bodø.

Les mer her.