Her finner du styrevervregisteret for folkevalgte og administrativ ledelse (link) i Hamarøy kommune.

Vi gjør oppmerksom på at det er den enkelte folkevalgte og administrative leder som selv har ansvaret for å legge inn sine egne verv i registeret og for å holde det ajour.