Barnevern

Nord-Salten barnevernstjeneste epost nord-salten.barnevern@tysfjord.kommune.no


Kim Tophøj
barnevernsleder 
mob 468 907 68
epost: kim.tophoj@tysfjord.kommune.no


Sissel Kyllingmark
barnevernskonsulent
mob 477 08 754
epost: siky@tysfjord.kommune.no


Eva Nilsen
barnevernskonsulent
mob 994 67 330
epost: eva.nilsen@tysfjord.kommune.no


Kirsti Hansen
barnevernskonsulent
mob 954 45 931
epost: kirsti.hansen@tysfjord.kommune.no


Laila Å- Soleng
barnevernskonsulent
mob 468 10 570
epost: laila.aamoth@tysfjord.kommune.no


Inge G. Hansen
barnevernskonsulent
mob 992 94 359
epost: inge.hansen@tysfjord.kommune.no


Annelin Pettersen
barnevernskonsulent
mob 482 16 572
epost: annelin.pettersen@tysfjord.kommune.no


Emilie Aspaas
barnevernkonsulent
mob 469 17 864

Lill Åse Eriksen
merkantil
mobil 911 83 941 kontor 75 01 31 15
epost: lill-aase.eriksen@tysfjord.kommune.no


Felles akuttberedskap for kommunene Fauske, Sørfold, Hamarøy og Tysfjord vest
Tlf. 469 55 776
Akuttberedskapen gjelder utenom ordinær arbeidstid 08.00-15.30, og høytidsdager etc.

Bibliotek

Telefon: 75 65 22 12 
Epost: biblioteket@hamaroy.kommune.no


Mari Hopland
Biblioteksjef
Mob: 907 56 773
mari.hopland@hamaroy.kommune.no


 

Familie og helse / Helsestasjon

Mallin Andreassen
Helsesøster
Mob: 907 38 328
mallin.andreassen@hamaroy.kommune.no


Ingrid Kjevik
Spesialsykepleier
Mob: 468 66 377
ingrid.kjevik@hamaroy.kommune.no


Aid J.B. Olsen
Helsesøster
Mob: 911 93 210
aid.olsen@hamaroy.kommune.no


 

Frivilligsentralen

Jannita Olvik
Daglig leder
Mob: 957 20 012
post@hamaroy.frivilligsentral.no


Hamarøy bygdeheim (Sykehjem)

Pårørendetelefon
915 82 267


Christina Dagfinnsdatter
Sekretær

Mob: 971 86 329
veronica.eriksen@hamaroy.kommune.noAvdelingsleder administrasjon Ronny Nergård
Mob: 906 02 758
ronny.nergard@hamaroy.kommune.no 


Cathrine Nedregård
Avdelingsleder Fagutvikling
Mob: 481 75 411
cathrine.nedregard@hamaroy.kommune.no


Ann Jorun Winther
Fagsykepleier
Mob: 953 61 710
ajw@hamaroy.kommune.no


Vakttelefon
fagsykepl.sykepl. annen ansvarsvakt
Mob: 957 78 530


Terje Halmøy
Driftsoperatør/Vaktmester
Mob: 994 51 699

terje.halmoy@hamaroy.kommune.no


Dialysen

Mob: 915 85 434
dialysen.hamaroy@hamaroy.kommune.no


Vaskeriet

Mob: 915 22 068


Kjøkken

Mob: 913 99 065


Glæden (Skjermet avdeling)
Mob: 902 61 929


Hamarøyhallen /Frisklivsentralen /Utstyrsentralen


Folkehelsekoordinator
907 47 536
 


BUA utstyrsentralen
917 29 447


Servicevert treningssentret
917 29 447


Hamarøyhallen
Utleie, service og vedlikehold.
480 06 288
hamaroyhallen@hamaroy.kommune.no


Hanne Ellingsen
Fysioterapeut
995 66 377
Hanne.Ellingsen@hamaroy.kommune.no


 

HIS (Hamarøy internasjonale senter)

Sentrum bofellesskap
Mob: 995 03 684
Mob: 992 62 866


Voksenteam

Mob: 952 22 317 (Wopke Roukema)
Mob: 900 23 981 (Vendla Nielsen)


Karl Bjørn Willumsen
Enhetsleder
Mob: 958 21 032
kbw@hamaroy.kommune.no


Elisabeth Hartgen Jespersen
Mob: 974 02 499
elisabeth.jespersen@hamaroy.kommune.no


Hjemmetjenesten

Gunn Bendixen
Sekretær
Mob: 941 68 498
gb@hamaroy.kommune.no


Rakel Bjørnsdatter Braaten
Avdelingsleder
Mob: 948 70 178
rakel.braaten@hamaroy.kommune.no


Terje Jensen
Hjelpemiddelsentralen
Mob: 971 62 883
terje.jensen@hamaroy.kommune.no


Gro Stenersen
Mob: 468 79 010
gro.stenersen@hamaroy.kommune.no


Vakt-telefon
Innmelding pasienter, sykehus
Mob: 468 79 010


Hamarøy Bosenter
Mob: 974 17 226


Hybelhus


Hybelhus
Utleie, service og vedlikehold
995 66 036
hybelhus@hamaroy.kommune.no


 

Kreftsykepleier

Kjersti S. Hansen
Kreftsykepleier
Mob: 908 07 615
kjersti.s.hansen@hamaroy.kommune.no


 

Kultur og næring

Hilde Fredheim
Kultur/næringssjef
Mob: 992 64 445
hilde.fredheim@hamaroy.kommune.no


 

Kultur og musikkskolen

Johannes Fauchald
Rektor
Mob: 922 12 487
johannes.fauchald@hamaroy.kommune.no


 

Landbruksforvaltning, skog og viltforvaltning

Landbruksforvaltningen i Nord-Salten administreres fra Steigen kommune telefon 75 77 88 00

Gjermund Laxaa
Skogbrukssjef
mob 975 05 684
epost: gjermund.laxaa@steigen.kommune.no


Berit Staurbakk
Fagkonsulent jord
tlf 75 77 88 00
epost: berit.staurbakk@steigen.kommune.no


Viltforvaltning, skogkultur, motorferdsel, elg ettersøk m.m
Per Arne Rahka
Skogmester for Hamarøy og Tysfjord
mob 416 07 285
per.rahka@tysfjord.kommune.no


 

Legetjenesten

Ekspedisjon
Telefontid: 08:45-09:30 og 13:00-14:30

Tlf: 75 76 50 80


Legevakt: 116 117


 

Miljøtjenesten

Hilde Vonstad
Leder miljøtjenesten
Mob: 970 68 075
hilde.vonstad@hamaroy.kommune.no


Utetjeneste 1
Mob: 995 03 340


Utetjeneste 2
Mob: 902 87 492


 

Naturforvaltning

Viltforvaltning, skogkultur, motorferdsel, elg ettersøk m.m
Per Arne Rahka
Skogmester for Hamarøy og Tysfjord
mob 416 07 285
per.rahka@tysfjord.kommune.no

Elg, ettersøk
Hans Tore Bakkeli
mob 915 89 810
Ved elgpåkjørsel ring politiet 02800


 

NAV

NAV
Tlf: 55 55 33 33


Rekruteringstelefon arbeidsgivere
tlf: 455 12 596


Pensjon
tlf: 55 55 33 34


Alf Helge Andreassen
Enhetsleder
Mob: 994 18 245


 

Nye Hamarøy - prosjektmedarbeidere

Ørjan Higraff

Prosjektleder

Mob 906 30 843

orjan.higraff@hamaroy.kommune.no


Tore Løding

Kommunikasjonsmedarbeider

Mob 948 71 534

tore.loding@hamaroy.kommune.no


Eva Larsen

HR-medarbeider

Mob 919 92 470

eva.larsen@hamaroy.kommune.no


Beate Nordås

Trainee

Mob 476 13 337

beate.nordas@hamaroy.kommune.no


Per Elling Braseth-Ellingsen

Næringsmedarbeider

Mob 907 30 262

per.elling.braseth-ellingsen@hamaroy.kommune.no

Politisk og administrativ ledelse

Kurt Fossvik
Kommunalleder oppvekst
922 21 910
kurt.fossvik@hamaroy.kommune.no


Grete Prestegård
Enhetsleder/prosjektleder omsorg
990 38 140
grete.prestegard@hamaroy.kommune.no


Eirik Andre Hopland
Rådmann
959 25 725
eirik.hopland@hamaroy.kommune.no


Jan Folke Sandnes
Ordfører
414 36 045
jan.sandnes@hamaroy.kommune.no


May Valle
Varaordfører
977 39 636
mayval@nfk.no


Psykisk helse og rus

Bente Haukås
Prosjekt FACT
Spesialvernepleier 971 65 772
bente.haukas@hamaroy.kommune.no


Marte Mari Moen Hovlund
Housinh First
908 13 966
marte.hovlund@hamaroy.kommune.no


Ingrid Kjevik
Spesialsykepleier
468 66 377
ingrid.kjevik@hamaroy.kommune.no


Hilde Vonstad
Leder Rus & Psykiatri
970 68 075
hilde.vonstad@hamaroy.kommune.no


 

Servicekontor/IKT (941 32 515)

Ann Marit Andreassen
Konsulent, eiendomsskatt, kommunale avgifter
Mob: 475 01 883
ama@hamaroy.kommune.no


Britt Laila Dahlberg
Arkivansvarlig, konsesjonsspørsmål, sekretær bolignemnd
Mob: 475 01 877
bld@hamaroy.kommune.no


Geir Meyer
Servicemedarbeider
Mob: 481 51 409
geir.meyer@hamaroy.kommune.no


Sverre Tor Olsen
IKT-ansvarlig, digitaliseringsprosjektet Fellesnemnda nye Hamarøy
Mob: 908 57 609
sto@hamaroy.kommune.no


Trine Olvik
Politisk sekretariat
Mob: 909 81 253
trine.olvik@hamaroy.kommune.no


Siv Reidun Sandnes
Enhetsleder Service/IKT, beredskapskoordinator
Mob: 957 91 486
srs@hamaroy.kommune.no


 

Skole og barnehager

Kurt Fossvik
Fagleder oppvekst
Mob: 922 21 910
kurt.fossvik@hamaroy.kommune.no


Hamarøy sentralskole
Anne Reiten
Enhetsleder/rektor
Mob: 913 34 459
anne.reiten@hamaroy.kommune.no


Anne Berntzen
Inspektør
Mob: 482 96 276
anne.berntzen@hamaroy.kommune.no


Denys Zausayev
Driftsoperatør/Vaktmester
Mob: 992 62 185
denys.zausayev@hamaroy.kommune.no


Innhavet Oppvekstsenter
Enhetsleder Kristin Tidemann Sandnes
Tlf: 90 16 73 87
E-post: kristin.sandnes@hamaroy.kommune.no


Pedagogisk leder barnehage: Dag Winsjansen

Tlf: 416 30 079
E-post: dag.winsjansen@hamaroy.kommune.noMaielund barnehage
Margrethe Jakobsen
Styrer
Mob: 900 85 715
margrethe.jakobsen@hamaroy.kommune.no


Glimma
Mob: 908 43 682


Turmobil:
Mob: 908 26 497


Tuva
Mob: 948 61 611


Vetten
Mob: 948 55 537


Ulvsvåg barnehage
Mob: 976 22 306


Inger Bakkeli
Styrer
Mob: 975 95 698


 

Stab / Økonomi

 


Ann Aashild Hansen
Økonomisjef
Mob: 916 83 310
ann.hansen@hamaroy.kommune.no


Turid Thoner Haukås
Regnskap
Mob: 468 54 487
turid.haukas@hamaroy.kommune.no

 


Elisabeth Hartgen Jespersen
Lønn
Mob: 468 80 458
elisabeth.jespersen@hamaroy.kommune.no


Wenche Wold
Faktura
Mob: 468 46 618
wenche.wold@hamaroy.kommune.no


Beate Bye Strand
HR-konsulent
Mob: 902 88 002
beate.strand@hamaroy.kommune.no


Ellen C. Dalland
Konsulent lønn
Mobil 468 53 583
ellen.dalland@hamaroy.kommune.no


Marleif Eriksen
Skatt/innfordring /Nord-salten
479 85 888
marleif.eriksen@hamaroy.kommune.no

Teknisk enhet

Tom Eirik Andreassen
Driftsoperatør Vann -og avløp
Mob: 915 97 015
tom-erik.andreassen@hamaroy.kommune.no


Kristian Haaland
Arealplanlegger
Mob: 934 49 277
kristian.haaland@hamaroy.kommune.no


 

Mob: 901 00 198
 


Daniel Myrberg
Saksbehandler Bygg -og delingssaker/oppmåling
Mob: 482 19 928
daniel.myrberg@hamaroy.kommune.no


Roy Kristoffersen
Arbeidsleder drift -og vedlikehold
Mob: 469 66 759
roy.kristoffersen@hamaroy.kommune.no


Tom Johan Solhaug
Driftsoperatør
Mob: 970 42 957
tom.solhaug@hamaroy.kommune.noEnhetsleder teknisk
 


Denys Zausayev
Driftsoperatør
Mob: 992 62 185
denys.zausayev@hamaroy.kommune.no


Kari Wilhelmsen Johansen
Fagleder Vann og avløp
Mob: 482 44 287
kari.johansen@hamaroy.kommune.no


Martin Nielsen
Byggforvalter
Mob: 412 00 278
martin.nielsen@hamaroy.kommune.no


Melding om feil ved vann og avløp
HT SAFE AS telefon 75 76 54 10

Tildelingskontor pleie og omsorg

Tildelingskontor, saksbehandling av tjenester innenfor pleie og omsorg
Åpningstider: mandag - torsdag 09:00 - 14:00
Mobil: 477 14 699 og 906 44 716
epost: tildelingskontoret@hamaroy.kommune.no
Saksbehandlere:
Ingrid Albrigtsen Nilsen
Tilly Tholen