Hábmera suohkan - Hamarøy kommune skal:

 • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted
 • Følge likestillings -og diskrimineringsloven 
 • Følge forskrift om universell utforming av IKT 
 • Inkludere universell utforming i valget av tredjepartsleverandører og oppgraderinger av eksisterende systemer.  

Erklæringen gjelder domenet hamaroy.kommune.no 

Tilgjengelighetsprinsippene vi følger:

 • Vi jobber kontinuerlig med å rette opp eventuelle WCAG-feil og mangler 
 • Vi har et klart og tydelig språk 
 • Nettsidene er kodet slik at det er mulig å lese opp innholdet med skjermlesere 
 • Du kan forstørre teksten i nettleseren din 
 • Vi oppfyller kravene til fargekontraster, overskrifter og lenker 

Dette jobber vi med:

 • Universell utforming er en del av daglig forvalting og videreutvikling av nettstedet 
 • Vi legger til rette for at koder blir justert enda bedre opp mot skjermlesere 
 • Vi skal har hyppige sjekker for å utføre endringer så fort vi kan 
 • Vi går fortløpende igjennom alle tilbakemeldinger på universell utforming og følger opp eventuelle endringer 

Si ifra om manglende tilgjengelighet

Vi setter stor pris på tilbakemeldinger dersom du opplever at nettsiden ikke fungerer som den skal, eller at språket er vanskelig å forstå. Har vi et vanskelig språk eller funksjonalitet som ikke fungerer? Send oss en epost, slik at vi kan forbedre oss. Du kan kontakte oss på denne e-postadressen nettredaksjonen@hamaroy.kommune.no.