Informasjon om valget i 2019 finnes på nye Hamarøy sin nettside.

Valgresultater finnes på valgresultat.no

Informasjon om valg finnes også på Valgdirektoratets nettside.