Trafikklysmodell

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehage- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser.

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven.

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 

Mer om trafikklysmodellen på udir.no.

 

Syke personer skal ikke være på skolen

Denne veilederen skal gi råd og føringer til ungdomsskoler og videregående skoler når det gjelder drift under koronavirusutbruddet (covid-19-utbruddet) våren 2020.

Elever og ansatte skal komme på skolen:

 • Når de ikke har symptomer på sykdom.
 • Ved gjennomgått luftveisinfeksjon kan ungdommer og ansatte komme tilbake etter at de har vært symptomfrie i 1 døgn.
 • Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke bekreftet covid-19, skal eleven og den ansatte møte på skolen som normalt. Disse skal imidlertid gå hjem fra skolen dersom de får symptomer (se under).
 • Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.  

Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen?

Det er viktig at elever, foresatte og ansatte får tydelig beskjed og forstår grunnen til at elever med symptomer ikke skal møte på skolen.

Veileder om smittevern for ungdomsskole

Smittevern i ungdomsskole og videregående skole (covid-19)

God hygiene

God hånd- og hostehygiene reduserer smitte ved alle luftveisinfeksjoner, også smitte med covid-19. Håndvask med lunkent vann og flytende såpe er en effektiv måte å forebygge smitte. 

Elever og ansatte skal vaske hender:

 • Før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Når man kommer til skolen
 • Etter hosting/nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Etter man kommer inn fra uteaktivitet
 • Etter kontakt med dyr
 • Ved synlig skitne hender

Alternativer til håndvask:

 • Viruset er følsomt for alkohol, og alkoholbasert desinfeksjon (håndsprit) er et alternativ hvis ikke håndvaskmuligheter er tilgjengelig.
 • Hånddesinfeksjon plasseres på steder der det ikke er håndvaskmuligheter (for eksempel i garderober, ved inngangspartier og ved kantiner).
 • Alkoholbasert desinfeksjon er lite effektivt ved synlig skitne hender, da bør håndvask utføres.
 • Alkoholbasert desinfeksjon kan være egnet ved undervisning utendørs, etter at skitne hender først er rengjort med våtservietter.

Hostehygiene:

 • Det anbefales å ha tørkepapir lett tilgjengelig til bruk for elever/ansatte. Har man ikke det tilgjengelig, anbefales det å bruke albuekroken når en hoster eller nyser.
 • Unngå å røre ved ansiktet eller øynene.

 

Redusert kontakt mellom personer

Hver skole må selv finne løsninger som kan tilpasses lokalt. Her gis forslag til hvordan kontaktreduserende tiltak kan gjennomføres.

Fysisk kontakt:

 • Håndhilsning og klemming bør unngås.
 • Unngå å stå eller sitte tett, og hold minst én meters avstand fra hverandre.
 • Elevers behov for omsorg må ivaretas. Vask hender etter fysisk kontakt.

Tetthet i grupper:

 • Større samlinger skal unngås.
 • Forsøk å legge til rette for undervisning i mindre, faste grupper (evt. kohorter). Gruppene kan eventuelt bytte sammensetning ukentlig etter en helg (minst to dager uten kontakt mellom ansatte og elever).
 • Ansatte bør kommer til klasserommet slik at ikke klassen trenger å bytte rom der det er mulig.
 • Ta i bruk større lokaler der det er mulig.
 • Alle elever bør ha egen pult/arbeidsplass for å sikre avstand på minst 1 meter. Der elever ikke har egen pult, sikres arbeidsplass med noe avstand til andre.
 • Unngå trengsel på vei inn og ut av undervisningslokalene, i garderober og på toaletter.
 • Eventuelt opprette merking på gulvet for å sikre avstand mellom elever i grupperom/klasserom, garderober og andre områder hvor det kan oppstå trengsel.
 • Økt bruk av uteaktiviteter og uteskole.
 • Grupper/kohorter kan passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).

 Les mer på udir.no

Privatisteksamen

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har publisert en veileder for gjennomføring av privatisteksamen.

Veilederen gir tips og råd om hygiene og rengjøring. Kandidatene må ha en avstand på minst 2 meter i eksamenslokalet og det bør ikke være mer enn 50 kandidater pr. gruppe.

Enkelte privatister kan være syk på eksamensdagen, eller av andre smittevernhensyn være ute av stand til å gjennomføre eksamen. Det vil komme en egen tolkningsuttalelse om dette.

Les Veilederen her.