Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Veiledere for skoler, barnehager, bedrifter, idrett og andre

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00. Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19.

regjeringen_twitter_fallback520x254

Råd og tiltak for reiselivsbransjen

Her finner du informasjon fa NHO Reiseliv om hvilke konsekvenser koronaviruset har for reiselivsnæringen og råd fra deres advokater. NHO Reiseliv har også laget en oversikt over hvilke smittevernregler som gjelder for reiselivet.

På tur Vektor

Arrangementer og sosiale sammenkomster

Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. Reglene for arrangement på offentlig sted er forskriftsfestet, og brudd på reglene kan straffeforfølges dersom de ikke blir overholdt. Derfor er det viktig å sette seg godt inn i reglene når man planlegger et arrangement. Husk på: hold deg hjemme og unngå å få besøk dersom du er syk, hold minst én meter avstand til dem som ikke er dine nærmeste, ha god håndhygiene med hyppig og grundig vask, eller bruk håndsprit.

Konsert-Vector

Veileder om smittevern for barnehager

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Nedest finner man informasjon og råd fra FHI og Utdanningsdirektoratet.

Drag barnehage.

Veileder om smittevern for barneskolen

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. 

Dronefoto av bygning til Badjesijda skåvllå - Oppeid skole

Veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet

veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte under utøvelse av idrettsaktivitet. I tillegg bør idrettslaget lese hvilke koronavettregler som gjelder for spesifikke idretter her.

koronavettregler5juni

Messer, markedsdager og handelsdager

Slike arrangementer kan gjennomføres innendørs på offentlig sted med maksimalt 50 samtidig besøkende og under forutsetning av at smittevernfaglig forsvarlig drift følges. Det er ikke godkjenningsplikt på forhånd, men det forutsettes at ansvarlig arrangør setter seg inn i kravene etter forskrift og de smittevernfaglige rådene som til enhver tid gjelder, og at dette kan dokumenteres.

illustrasjonsbilde: pexels.com
1