Om voksenopplæringen

Antall elevever ved skolestart 2019 er 34

Organiseringen:
Jordaklassen og Terraklassen. Her undervises i norsk med samfunnskunnskap. 
Globus 1 og Globus 2. Her undervises i grunnskolefag.

Elevene er hovedsakelig flyktninger fra Somalia, Eritrea og Afghanistan. Det er en god blanding av både kvinner og menn. Alderen  på elevene varierer fra 16 til 55 år.

Vi har også elever som er familiegjenforente, og elever som er på introduksjonsordning.
For elever som har utdanning fra hjemlandet, og som bare trenger kompetanse i norsk, tilbyr vi 3 timer i uka i egen gruppe (spor 3). Ellers vil disse få et tilbud i en av de andre klassene, tatt utgangspunkt i deres norsknivå.

Nettressurser for elevene

Påmelding til norskprøven

Påmelding til samfunnsfagprøven

Påmelding til statsborgerprøven