Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nyheter

Støtte fra kultur -og næringsfondet

Det kan søkes om støtte fra kommunens kultur- og næringsfond til finansiering av tiltak som fremmer kultur- og næringsliv, stimulerer til trivsel og bolyst, nyetableringer og bosetting i kommunen.

Spillemidler 2020

Det kan nå søkes statlige spillemidler til anlegg for idrett, nærmiljø eller friluftsliv som turløyper.

Hva skjer?