Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Legevakt

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Legetjenester

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for tjenesten

Det er egenandeler knyttet til alle legetjenester.

aaa

Lover og forskrifter

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse

___

Skjema

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kveldstid: Mellom kl. 15:30 og 22:00 er det legevakt ved legekontoret på Helsesenteret. Ring legevakttelefonen 116117

Nord-Salten legevakt på Innhavet har vakt mellom kl. 22:00 og 08:00 på hverdager og hele lørdager, søndager og andre hegedager. Ring legevakttelefon 75770202.

Saksbehandling

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Ledelse
Telefon:94132515
Epost:postmottak@hamaroy.kommune.no
Postadresse:Kommunehuset 8294 HAMARØY
Besøksadresse:Kommunehuset Oppeid 8294 HAMARØY

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-08-13 11:48