Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Arbeidsmiljøutvalget 14
30
12
28
Fast utvalg for plansaker / Plan og ressursutvalg 10
12
08
07
05
02
15
Formannskapet 27
03
06
29
11
01
10
31
28
26
23
01
Klagenemnd eiendomsskatt 27
Kommunestyret 20
21
11
10
21
26
16
25
15
20
10
24
15
19
Naturutvalget 15
22
08
12
14
23
24
Partssammensatt utvalg 06
11
31
23
Råd for eldre og funksjonshemmede 26
09
12
31
13
05
Takstnemnda for eiendomsskatt 20
22
27
Valgstyret 02
28