Barnehager

I barnehagen får barna utvikle seg gjennom frie og tilrettelagte aktiviteter.

Barnehagebarn på tur
I Hamarøy er det barnehagetilbud på Skutvik, Oppeid, Ulvsvåg og Innhavet. 
 
 
  TELEFON STYRER/LEDER
Skutvik barnehage, Skutvik 75 77 13 25
41 63 00 79
Dag Winsjansen
Marielund barnehage, Oppeid 75 77 01 42 Margrethe Jakobsen
Ulvsvåg barnehage, Ulvsvåg 97 59 56 98 Inger Bakkeli
Innhavet oppvekstsenter, barnehage 90 71 67 59 Ellen Ediassen
 

Årsplaner  • Oppdatert av Siv Reidun Sandnes
  • Sist oppdatert den 08.03.2017