Kirkeklokkene i Hamarøy kirke vil ringe i 5 minutter kl. 12:00 som et ledd i den nasjonale markeringen.