Knut Hamsun vgs/js bibliotek

Skolebiblioteket ved Knut Hamsun vgs/js er et kombinasjonsbibliotek sammen med Hamarøy bibliotek. 

Les mer om skolebiblioteket på Knut Hamsun vgs/js nettsider.

Skolebibliotek Oppeid skole og Drag skole

Oppeid skole og Drag skole har begge skolebibliotek i kombinasjon med folkebiblioteket i kommunen. Skolebiblioteket ved Oppeid skole er et kombinasjonsbibliotek sammen med Hamarøy bibliotek, hovedbiblioteket på Oppeid. Skolebiblioteket på Drag skole er et kombinasjonsbibliotek med Hamarøy bibliotek, Drag filial.

Målet for skolebibliotekene er først og fremst å skape leseglede og øke lesekompetansen til elevene.

Alle elever ved Oppeid skole og Drag skole er lånere ved Hamarøy bibliotek. 

Elever og foresatte kan kontakte biblioteket (epost: biblioteket@hamaroy.kommune.no) om de ønsker å forlenge lån, endre kontaktinformasjon, motta epost-kvitteringer for utlån og innleveringer eller ønsker seg spesielle bøker.

Lånereglement elever Drag skole (pdf)

Luojkkamnjuolgadus oahppijda Ájluovta skåvlån (pdf)

Lånereglement elever Oppeid skole (pdf)

Luojkkamnjuolgadus oahppijda Badjesijda skåvlån (pdf)

Barnehagebibliotek

Et barnehagebibliotek er en bokkasse som står i barnehagen, med bøker som passer for aldersgruppa. Foreldrene oppmuntres til å låne med seg bøker hjem fra barnehagebiblioteket, og barnehagen kan bruke bøkene i barnehagen. For å låne skriver foreldrene opp hva de tar med seg på ei liste som ligger sammen med bøkene, og når de leverer tilbake stryker de seg ut igjen.

Hamarøy bibliotek bytter ut bøkene to ganger i halvåret og har gjerne en liten lesestund med barna i barnehagen samtidig.

Barnehagebibliotekene kommer selvsagt i tillegg til at barnehagene kan låne bøker til forskjellige tema og prosjekter og besøke biblioteket for å låne bøker eller bli lest for.

Marielund og Ulvsvåg barnehager har barnehagebibliotek i 2019. 

Les for barna

Målet med barnehagebibliotekene er å gi barna og familiene deres gode leseopplevelser og enkel tilgang på gode barnebøker. Fortellinger og høytlesning stimulerer barnas språk, og barn som blir lest for blir selv bedre lesere.

Det er svært mange og gode grunner til å lese for og sammen med et barn. Når vi leser, ser og snakker med barnet om bøker, er vi med på å øke barnets språkforståelse og ordforråd. Gjennom høytlesningen bør barnet få muligheten til å stoppe opp og undre seg, stille spørsmål og snakke om det som blir lest. På denne måten vil forståelsen av ord og begreper utvikles samtidig som barnets fantasi, følelser og drømmer stimuleres.