Krav til deg som søker

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde. 
  2. Kunne dokumentere at du har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Dersom du søker tillatelse som passasjer, gjelder et tilleggsvilkår om at passasjeren må ha behov for regelmessig hjelp av fører utenfor kjøretøyet.

Parkeringstillatelsen er personlig og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Last ned legeerklæring og søknad om parkeringstillatelse.

Hvor gjelder parkeringstillatelsen?

Med parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan du parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede.

I tillegg gir tillatelsen rett til gratis parkering på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. Det vil også være gratis å parkere på steder der det er innført kommunal boligsoneparkering.

Vær oppmerksom på at tillatelsen ikke åpner for ulovlig parkering på eksempelvis fortau eller i kryss, eller på plasser reservert for andre kjøretøy- og trafikantgrupper, som for eksempel ladbar motorvogn, ambassader, varebil, taxi og buss eller lignende.

Statens vegvesen