Om bosettingsarbeidet

I dette arbeidet skal internasjonal kunnskap og forståelse vektlegges gjennom ulike aktiviteter knyttet til et trygt bomiljø og inkludering. Arbeidet skal skje i tråd med vedtatte faglige retningslinjer i samarbeid med myndigheter og øvrige tjenester.

I bofellesskapene arbeides det i tett samarbeid med lokal barneverntjeneste for å trygge og dyktiggjøre ungdommene til et liv i det norske samfunnet.

Om Hamarøy internasjonale senter

Hamarøy kommune har bosatt flyktninger siden år 2000, og har opparbeidet seg mye kompetanse på området bosetting og integrering av enslige mindreårige. I 2013 startet kommunen med bosetting av voksne flyktninger.