Hamarøy frivilligsentral sine oppgaver

 • koordinere frivillig aktivitet i Hamarøy
 • formidle kontakt mellom enkeltpersoner, lag og foreninger
 • bidra til dialog mellom frivillige og offentlig virksomhet

Vil du hjelpe?

Vi trenger frivillige med et ønske om å hjelpe eller med ideer til hva som kan gjøre Hamarøy til en flott kommune å bo i. Du bestemmer selv hva du vil hjelpe med og hvor mye tid du har til overs.
Å være frivillig er givende både for deg og den du hjelper.
Det handler om å bidra med det du kan.

Aktivitetsskaping

Hamarøy Frivilligsentral skal bidra til å skape et levende lokalsamfunn gjennom tilrettelegging av frivillig aktivitet i kommunen. Sentralens grunnleggende verdier bygger på mangfold, inkludering og folkehelse. 

Frivilligsentralen skal være et kontaktpunkt for enkeltpersoner, lag og foreninger og det offentlige, samt næringsliv der det er naturlig. Initiering, mobilisering og samordning av frivillig innsats skal gjøres gjennom å:

 • være en lokalt forankret møteplass som drives ut fra lokale forutsetninger og behov,
 • utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen,
 • være brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige,
 • være en møteplass på tvers av kulturer og generasjoner,
 • videreutvikle gode samarbeidsformer mellom frivillig- og offentlig sektor,
 • jobbe på tvers av enheter innen kommunen,
 • være en fellesarena for lokalt utviklings- og miljøarbeid,
 • være tilgjengelig for lag og foreninger som trenger hjelp med informasjon og koordinering av ulike aktiviteter og hendelser. 

Trenger du hjelp?

Du kan også ta kontakt om du trenger en håndsrekning og hjelp i hverdagen.
Vi vil prøve å hjelpe deg så godt vi kan.